Inschrijven

Vul het onderstaande fomulier in om u zoon of dochter in te schrijven voor het volgende Chirojaar.

 
Naam ouder *
Naam ouder
Naam lid *
Naam lid
Geboortedatum lid *
Geboortedatum lid
Contactgegevens
Vul hier indien gewenst extra contactgegevens in en vermeld er ook bij van wie deze gegevens zijn. (E-mailadressen die hier worden ingevuld, worden ook opgenomen in onze e-mailadressenlijst van dit jaar)
Indien u nog iets kwijt wil bij deze inschrijving kan u dat hier doen.
Inschrijvingsgeld *
Het inschrijvingsgeld bedraagt 27 euro die gestort mag worden op het rekeningnummer: BE30 8803 8713 3111 . (Vergeet ook uw naam niet te vermelden bij de overschrijving zodat wij onze boekhouding wat makkelijker op orde kunnen houden) Deze inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld betaald is. (Ten laatste een maand na het versturen van dit formulier)
test
test